Algemene Voorwaarden Creatief Met Marrit

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Creatief Met Marrit afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop, midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie of dat je een product afneemt, is het belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen. Door je aan te melden of te betalen voor een product, geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers van een workshop, een midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie dan wel kopers van een product.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop, een midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie komt tot stand door het indienen en betalen van een online boeking door de deelnemer of door de bevestigingsemail van Creatief Met Marrit nadat er een akkoord is op een offerte.

2. Identiteit van de ondernemer
Creatief Met Marrit gevestigd in Gouda, bereikbaar op werkdagen per e-mail contact@metmarrit.nl;
KvK-nummer: 82278113
Btw-identificatienummer: NL003669741B31

3. Inschrijvingen
3.1 Iedere workshop, midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie workshops vindt plaats onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
3.2 Creatief Met Marrit behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
3.3 Na inschrijving ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
3.4 Per workshop, midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie is er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar.
3.5 Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

4. Afmelden door de deelnemer
4.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
4.2 Afmelding voor een workshop, een midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 30 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
4.4 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook voor vervanging zorgen. Jouw deelname is overdraagbaar, maar geef het wel even aan Creatief Met Marrit door.

5. Annulering/verplaatsing door Creatief Met Marrit
5.1 Met Marrit is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop, midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie te annuleren. De betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
5.2 Met Marrit is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop, midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie de datum te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop, midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie kosteloos te verplaatsen/annuleren.
5.3 Met Marrit is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop, midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder extra kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
5.4 Bij onvoldoende deelnemers kan de workshop, midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie niet doorgaan. Dit aantal verschilt per activiteit. Betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

6. Betaling
6.1 De deelnemer betaalt direct bij aanmelding dan wel binnen 1 week na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Creatief Met Marrit.
6.2 Wanneer je beschikt over een kortingscode, dan dien je deze tijdens het boekingsproces in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

7. Herroepingsrecht bij levering van producten
7.1 Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de aankoop zonder opgave van redenen te annuleren gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
7.2 Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Creatief Met Marrit retourneren.
7.3 Wanneer je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Creatief Met Marrit. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je moet kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien je na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht resp. het product niet aan Creatief Met Marrit hebt teruggezonden, dan is de koop een feit.

8. Kosten in geval van herroeping product
8.1 Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
Indien je een bedrag betaald hebt, zal Creatief Met Marrit dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Creatief Met Marrit of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
8.2 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jou als consument ben je zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
Je kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer Creatief Met Marrit niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

9. Klachten
9.1 Heb je een klacht over een workshop, een midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie of een product? Neem dan contact met Creatief Met Marrit op en we zullen ons uiterste best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
9.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Creatief Met Marrit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop, een midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie of een bij Met Marrit gekocht product.
10.2 Tijdens de workshop, een midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie wordt er soms gewerkt met materialen die vlekken kunnen geven. Met Marrit is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

11. Overig
11.1 Met Marrit behoudt zich altijd het recht om een workshop, een midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
11.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer en auto, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
11.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, een midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie, dan heeft Creatief Met Marrit het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de activiteit, en te weigeren voor een volgende workshop, midweek, weekend of meerdaagse/ mini vakantie. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

De privacyverklaring van Creatief Met Marrit vind je op de pagina ‘Services en voorwaarden’ onderin het menu.
© Creatief Met Marrit | laatst herzien in juni 2023

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)